Warunki wypożyczania narzędzi

Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Wypożyczalni oraz w siedzibie Usługodawcy.

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu.

Aby wypożyczyć urządzenie należy okazać dokument ze zdjęciem, ponadto przy wypożyczeniu urządzenia pobierana jest kaucja w gotówce. Kwota zależna jest od wartości urządzenia.

Nie ma możliwości pobrania kaucji kartą płatniczą.

Od stałych klientów kaucja nie jest pobierana. Zapłata  za wynajem płatna jest gotówką lub szybką płatnością BLIK.

Przy wypożyczeniu sprzętu sporządzana jest umowa. 

Opłata i wystawienie ewentualnej faktury odbywa się po oddaniu urządzenia.

Wypożyczalnia nie jest płatnikiem VAT.

Stawka za wypożyczenie obejmuje okres: do 5h, do 24h w zależności od potrzeb Klienta. Za przedłużenie na każdy kolejny dzień Klient płaci kolejną stawkę dobową.

Sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym i w miarę możliwości wyczyszczonym.

W przypadku uszkodzeń w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia, wypożyczający pokrywa koszty naprawy. Natomiast jeśli nastąpi uszkodzenie nie wynikające z winy wypożyczającego (np. wyeksploatowana część) to wypożyczalnia nie obciąża kosztami.

Urządzenia po oddaniu przez klienta  staramy się na bieżąco przeglądać i serwisować.

Klient wypożycza urządzenie na swoją odpowiedzialność.

Przy pracy należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, przy wypożyczaniu udzielany jest instruktaż.

W paliwo do maszyn należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Opłata za zwrócenie brudnych narzędzi wynosi 30,00zł.